Rozpoczynając kolejną edycję budżetu obywatelskiego zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Na szkoleniu dowiesz się m.in.:

  • jak być dobrym liderem,
  • jak pracować na rzecz swojej dzielnicy i miasta,
  • nauczysz się jak działa budżet obywatelski w Częstochowie.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w dwóch terminach (należy wybrać preferowany termin): 1) 10 maja 2016 r. w godzinach od 13.00 do 17.00, 2) 17 maja 2016 r. w godzinach od 13.00 do 17.00, w Sali Błękitnej USC, ul. Focha 19/21. Każdorazowo dla grupy 16 osób.

Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikat, identyfikator, koszulkę lidera BO oraz materiały szkoleniowe.

Osoby przeszkolone będą zobowiązane do:

  • zorganizowania i przeprowadzenia w swojej dzielnicy jednego spotkania doradczego w okresie naboru formularzy zadań składanych w ramach budżetu obywatelskiego,
  • bieżącego wspierania pracowników urzędu w przedsięwzięciach realizowanych wspólnie z partnerem społecznym na rzecz propagowania i realizacji budżetu obywatelskiego,
  • promocji głosowania oraz zadań poddanych pod głosowanie.