————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Wrzosowiak:

Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Orkana 95/109
42-229 Częstochowa

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Mackiewicz Dariusz

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Wrzosowiak

 

Zadanie wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2018 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

414

Wodny plac zabaw

6318

ul. Lechonia, działka nr 54, obręb 338

504 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sławomir Gawron tel. 34 370 76 20

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

IV kwartał 2018 r.

 


 

Zadanie wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2017 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

340

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49

6061

388 208,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Agata Modrzycka

tel. 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

257

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków

6146

25 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

730

Literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych – dot. Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A

1945

29 200,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Literacka Majówka odbyła się w dniach: 16-20 maja 2016 r. Wzięły w niej udział 553 osoby. Zakup nowości wydawniczych w trakcie realizacji.

 

Plakat

538

Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 50 i 48

1330

126 000,00 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

719

Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak

754

5 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

9

Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy ul. Kasztanowej

551

40 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Mirosław Chachulski

tel. 34 366 43 05 wew. 144

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

67

Budowa placu rekreacji ruchowej, Aleja Niepodległości 48

470

50 000,00 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

641

Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A

440

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

777

Wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia

343

15 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Krzysztof Luboń

tel. 34 366 43 05 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

196

Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową

297

35 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Wojciech Babczyński

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Brak możliwości realizacji zadania ze względów formalno-prawnych. MZDiT nie ma możliwości realizacji inwestycji na terenach prywatnych.

731

Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia

266

80 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

578

Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej

232

9 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

 

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wrzosowiak do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

374

Budowa przejścia dla pieszych
i rowerzystów przez
ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada

1928

233 116,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec października 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Wykonanie przejścia dla pieszych
i rowerzystów przez
ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada

365

Plac rekreacji ruchowej dla seniorów

266

50 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

373

Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż
ul. Boh. Katynia

256

72 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

363

Zakup stojaków rowerowych

206

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.