————————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Wrzosowiak:

Szkoła Podstawowa Nr 53
ul. Orkana 95/109
42-229 Częstochowa

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Mackiewicz Dariusz

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Wrzosowiak

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

375

Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie

1831

SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9

86 377 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – III kwartał 2019 r.

Karta zmian

345

Remont istniejącego chodnika w Alei 11 Listopada na odcinku od ul. Orkana do ul. Brzozowej wraz z nasadzeniami krzewów

1134

Al. 11 Listopada

50 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji – 30.10.2019 r.

159

Przebudowa chodnika po południowej stronie ul. Bienia (nazwa zadania przez zmianą: Nowy chodnik po południowej stronie ul. Adama Bienia od skrzyżowania ul. Bohaterów Katynia z ul. A Bienia, wzdłuż kościoła)

1101

ul. Bienia od skrzyżowania z ul. Bohaterów Katynia

70 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.10.2019 r.

631

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Wrzosowiak

1005

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

http://www.czestochowa.pl/page/6776,sterylizacja-i-kastracja-zwierzat-wlascicielskich.html

246

Centrum multimedialno-informatyczne w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie

956

SP nr 53, ul. Orkana 95/109

59 113 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.

727

Kino na Leżakach w dzielnicy Wrzosowiak

887

W wybranej lokalizacji w dzielnicy

10 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Planowany termin realizacji zadania: lipiec – sierpień 2019 r.

138

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza) (nazwa zadania przed zmianą: Wykonanie parkingu wzdłuż ulicy Palmowej (dojazd do cmentarza))

711

ul. Palmowa

170 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

410

Budki lęgowe dla ptaków w dzielnicy Wrzosowiak

534

Na terenie dzielnicy

5 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Paweł Wójcik, tel. 34 370 74 13
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.10.2019 r.

279

Wokół Książek

462

Filia nr 6, ul. Orkana 56a

45 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

zakup zbiorów – 30.11.2019 r.

oferta kulturalna – 20.12.2019 r.

zakup wyposażenia – 31.09.2019 r.

673

Budowa miejsc parkingowych na ul. Bienia (nazwa zadania przed zmianą: Miejsca parkingowe na ul. Adama Bienia)

436

ul. Bienia

31 250 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz,
tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

636

Obniżenie krawężników na drodze rowerowej – ul. Jagiellońska koło Makro

103

ul. Jagiellońska

2 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

414

Wodny plac zabaw

6318

ul. Lechonia, działka nr 54, obręb 338

504 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Sławomir Gawron tel. 34 370 76 20

Zadanie nie zostało zrealizowane.

W związku z niewyłonieniem wykonawcy zadania (brak oferty w odpowiedzi na ogłoszenie przetargowe – trzykrotne)

Zadania wybrane do realizacji w ramach oszczędności powstałych na skutek braku możliwości realizacji zadania pn. „Wodny plac zabaw”:

261

Pracownia komputerowa dla seniorów w SP 36

5527

SP nr 36, ul. Kasztanowa 7/9

48 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

150

Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wrzosowiak – Centrum Informatyczne w SP nr 53

5126

SP nr 53, ul. Orkana 95/109

116 400,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

298

Modernizacja i doposażenie przestrzeni bibliotecznej na Wrzosowiaku

1248

Filia nr 6,

ul. Orkana 56a

42 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zadanie zostało zrealizowane.

Karta zmian

630

Park zieleni Wrzosowiak

840

Plac przy skate parku na placu SP 53, ul. Orkana 95/109

72 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

420

Zakup książek, audiobooków, gier planszowych oraz doposażenie biblioteki – Filia nr 6 przy ul. Orkana

663

Filia nr 6, ul. Orkana 56a

19 500,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

628

Budki lęgowe dla ptaków w parkach i skwerach dzielnicy Wrzosowiak

404

W kilku miejscach w dzielnicy

4 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

670

Ławki w dzielnicy Wrzosowiak

253

W kilku miejscach w dzielnicy

20 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

568

Zajęcia dodatkowe siatkarskie dla dzieci w SP Nr 26

181

SP nr 26, ul. Rakowska 42

10 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

398

Posadzenie drzew i krzewów na pasie zieleni (środek drogi – 11 Listopada od ul. Jagiellońskiej do ul. Zesłańców Sybiru). Drzewa, krzewy liściaste.

147

Na odcinku Al. 11 Listopada od ul. Jagiellońskiej do ul. Zesłańców Sybiru

25 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

444

Posadzenie 10 platanów (minimum) na ul. Orkana str. Zach. Od Alei 11 Listopada do ul. Lechonia

126

ul. Orkana

8 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

483

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej w SP Nr 49 przy ul. Jesiennej

121

SP nr 49, ul. Jesienna 42

6 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

211

Bohaterów Katynia – ulica przyjazna dla wszystkich mieszkańców

115

ul. Bohaterów Katynia

61 450,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie nie mogło zostać zrealizowane.

W związku z krótkim czasem pozostałym na realizację zadania nie udało się wybrać wykonawcy.

419

Mali ratownicy

92

SP nr 53, ul. Orkana 95/109

10 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

566

Spotkajmy się w bibliotece

78

Filia nr 6, ul. Orkana 56a

3 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

644

Likwidacja przycisków na skrzyżowaniu ulic Jagiellońskiej, Orkana, i Żródlanej

49

Skrzyżowanie ul. Jagiellońska/Orkana/Źródlana

27 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

536

Obniżenie krawężników na przejeździe rowerowym Jagiellońska – Bór (str. północna)

31

ul. Jagiellońska/Bór

1 700,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

631

Ćwiczenia „Jak postępować podczas ataku terrorystycznego”

15

SP nr 53, ul. Orkana 95/109

10 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

423

Tablica informacyjno-ogłoszeniowa Rady Dzielnicy

11

Kilka lokalizacji w dzielnicy

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.


Zadanie wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

340

Budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną murawą przy Szkole Podstawowej nr 49

6061

388 208,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Agata Modrzycka

tel. 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wrzosowiak do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

257

Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków

6146

25 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

730

Literacka Majówka z biblioteką i zakup nowości wydawniczych – dot. Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A

1945

29 200,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Literacka Majówka odbyła się w dniach: 16-20 maja 2016 r. Wzięły w niej udział 553 osoby. Zakup nowości wydawniczych w trakcie realizacji.

 

Plakat

538

Poprawa infrastruktury wokół budynku przy Alei Niepodległości 50 i 48

1330

126 000,00 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

719

Podajniki z koszami i worki na psie odchody w dzielnicy Wrzosowiak

754

5 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

9

Montaż aktywnego oznakowania przejścia dla pieszych przez ul. Jagiellońską przy ul. Kasztanowej

551

40 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Mirosław Chachulski

tel. 34 366 43 05 wew. 144

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

67

Budowa placu rekreacji ruchowej, Aleja Niepodległości 48

470

50 000,00 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

641

Zakup książek do Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orkana 56A

440

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

777

Wytyczenie pasów dla rowerów na ul. Bohaterów Katynia

343

15 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Krzysztof Luboń

tel. 34 366 43 05 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

196

Budowa chodnika pomiędzy ul. Olszową i ul. Cisową

297

35 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Wojciech Babczyński

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Brak możliwości realizacji zadania ze względów formalno-prawnych. MZDiT nie ma możliwości realizacji inwestycji na terenach prywatnych.

731

Posadzenie drzew, krzewów na terenie wzdłuż ul. Lechonia (str. wschodnia) oraz ławek od ul. Wierzbowej do ul. Lechonia

266

80 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

578

Betonowy stół do ping ponga przy ul. Botanicznej

232

9 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Wrzosowiak do realizacji na 2015 rok

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

374

Budowa przejścia dla pieszych
i rowerzystów przez
ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada

1928

233 116,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec października 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Wykonanie przejścia dla pieszych
i rowerzystów przez
ul. Jagiellońską od Galerii Jagiellończycy do przystanku T Estakada

365

Plac rekreacji ruchowej dla seniorów

266

50 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

373

Budowa parkingu (zatoki) dla samochodów osobowych wzdłuż
ul. Boh. Katynia

256

72 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

363

Zakup stojaków rowerowych

206

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.