————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Częstochówka-Parkitka:
Szkoła Podstawowa Nr 38
ul.Sikorskiego 56
42-202 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Agata Pawłowska

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Częstochówka-Parkitka

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Częstochówka-Parkitka do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

278

Nagłośnienie sali widowiskowej SP38

1252

33 304,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

381

Doposażenie i zakup książek w Filii nr 15

1091

14 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin realizacji:

zakup książek –  do 30.11.2017 r.

doposażenie filii – do 30.10.2017 r.

Karta zmian

284

Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów

265

55 866,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel.: 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

202

Bezpieczna Aleja Brzozowa

250

10 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

254

Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

193

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

251

Uporządkowanie zieleni w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej i ul. Okulickiego

164

20 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

30.11.2017 r.

99

Ławki i kosze – Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Małopolskiej

(nazwa przed zmianą: Ławki i kosze – Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Zakopiańskiej)

163

18 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

422

Nowe drzewa na Parkitce

130

15 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

30.11.2017 r.

31

Progi spowalniające przy ul. Mościckiego

118

7 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

255

Utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

110

3 500,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

256

Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim

108

6 200,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

588

Spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami

46

2 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Odbyło się spotkanie autorskie z Hanną Cygler, inne spotkania autorskie – w trakcie przygotowania.

Planowany termin zakończenia realizacji – 20.12.2017 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Częstochówka-Parkitka do realizacji na 2016 rok:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

255

Remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63

2626

40 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.FB_ProfiloweZakupiono wyposażenie meblowe zgodnie z zapotrzebowaniem, pomalowano ściany i sufit, położono nową wykładzinę podłogową i wymieniono oświetlenie.
Karta zmian

413

Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38

1177

70 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.FB_ProfiloweKarta zmian

242

Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Wrocławskiej

477

50 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

W ramach zadania posadowiono trzydzieści jeden sztuk ławek stalowo-drewnianych oraz trzydzieści jeden sztuk koszy metalowo-drewnianych po wschodniej stronie pasa drogowego ul. Bialskiej, pomiędzy drzewami stanowiącymi pomnik przyrody

 

Karta zmian

104

Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63

200

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_ProfiloweZakupiono 224 woluminy na kwotę5 002,18 zł

624

Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej

162

15 525,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu,

Jacek Górski

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

375

Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana

149

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Andrzej Kuliś

tel. 34 366 43 05 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

102

Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej

64

2 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Mirosław Chachulski

tel. 34 366 43 05 wew. 144

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

 

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Częstochówka-Parkitka do realizacji na 2015 rok:

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

430

Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego

297

20 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

tel. 34 370 74 16

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

434

Montaż progów zwalniających na
ul. Bialskiej

254

4 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Montaż progów spowalniających na
ul. Bialskiej

446

Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych

236

50 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r.

Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

433

Zakup samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów

181

5 600,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów

428

Stworzenie strefy gry
w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka

165

25 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – termin wykonania do dnia 29.04.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

455

Zakup stojaków rowerowych

59

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.