————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Częstochówka-Parkitka:
Szkoła Podstawowa Nr 38
ul.Sikorskiego 56
42-202 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Agata Pawłowska

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Częstochówka-Parkitka

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Częstochówka-Parkitka do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

278

Nagłośnienie sali widowiskowej SP38

1252

33 304,00 zł

Wydział Edukacji

381

Doposażenie i zakup książek w Filii nr 15

1091

14 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

284

Utworzenie placu Miejsce rekreacji dla młodzieży i seniorów

265

55 866,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

202

Bezpieczna Aleja Brzozowa

250

10 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

254

Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

193

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

251

Uporządkowanie zieleni w pobliżu skrzyżowania ul. Łódzkiej i ul. Okulickiego

164

20 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

99

Ławki i kosze – Aleja Brzozowa od ulicy Wrocławskiej do Zakopiańskiej

163

18 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

422

Nowe drzewa na Parkitce

130

15 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

31

Progi spowalniające przy ul. Mościckiego

118

7 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

255

Utworzenie wypożyczalni gier planszowych w Filii nr 15 Biblioteki Publicznej

110

3 500,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

256

Budowa chodnika w rejonie ronda na Rynku Wieluńskim

108

6 200,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

588

Spotkania dla dzieci i dorosłych z ulubionymi autorami

46

2 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Częstochówka-Parkitka do realizacji na 2016 rok:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

255

Remont i zakup wyposażenia dla Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63

2626

40 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

Zakupiono wyposażenie meblowe zgodnie z zapotrzebowaniem, pomalowano ściany i sufit, położono nową wykładzinę podłogową i wymieniono oświetlenie.
Karta zmian

413

Rozbudowa terenu z placem zabaw i przygotowanie terenu pod Zieloną Salę Dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 38

1177

70 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

242

Ustawienie ławek wzdłuż Alei Brzozowej (ul. Bialska) na odcinku od ul. Okulickiego do ul. Wrocławskiej

477

50 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

W ramach zadania posadowiono trzydzieści jeden sztuk ławek stalowo-drewnianych oraz trzydzieści jeden sztuk koszy metalowo-drewnianych po wschodniej stronie pasa drogowego ul. Bialskiej, pomiędzy drzewami stanowiącymi pomnik przyrody

 

Karta zmian

104

Zakup nowości książkowych do Filii nr 15 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Okulickiego 63

200

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

Zakupiono 224 woluminy na kwotę5 002,18 zł

624

Budowa chodnika po wschodniej stronie ul. Łódzkiej

162

15 525,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu,

Jacek Górski

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

375

Montaż słupków zaporowych przy części chodnika przy ul. Sikorskiego pomiędzy ul. Łódzką i Św. Jana

149

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Andrzej Kuliś

tel. 34 366 43 05 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

102

Likwidacja przycisków dla pieszych działających w ramach sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Okulickiego i ul. Łódzkiej

64

2 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Mirosław Chachulski

tel. 34 366 43 05 wew. 144

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

 

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Częstochówka-Parkitka do realizacji na 2015 rok:

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

430

Ławki i kosze – Pasaż Stasieckiego

297

20 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

tel. 34 370 74 16

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

434

Montaż progów zwalniających na
ul. Bialskiej

254

4 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Montaż progów spowalniających na
ul. Bialskiej

446

Plac rekreacji ruchowej dla osób starszych

236

50 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r.

Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

433

Zakup samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów

181

5 600,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Zakup i montaż samoobsługowej stacji naprawczej dla rowerów

428

Stworzenie strefy gry
w tenisa stołowego na osiedlu Parkitka

165

25 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa – termin wykonania do dnia 29.04.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

455

Zakup stojaków rowerowych

59

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.