————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Błeszno:
Ochotnicza Straż Pożarna w Częstochowie
ul. Długa 63
42-208 Częstochowa

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Marzanna Mioduszewska- Koniarska

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Błeszno

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji w 2017 roku

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

354

Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Błeszno

4892

200 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie w trakcie realizacji.

 Planowany termin zakończenia realizacji:

30.11.2017 r.

Karta_zmian

308

Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie

1478

20 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowefoto

579

Warsztaty artystyczne w przedszkolu nr 19

389

9 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

IV kwartał 2017 r.

foto

580

Droga w ulicy Różanej

250

50 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

551

Obsadzenie zielenią wysepki na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i brzezińskiej

86

1 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji w 2016 roku

 

Nr zadania Nazwa  Liczba punktów Szacunkowy koszt Realizator Stan realizacji
68 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie 3183 120 000,00 zł Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Bogumiła Brzeska

 Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

39 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie 1647 55 000,00 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP w marcu 2016 r.

617 Festyn na Błesznie „Strażacy Dzieciom” 301 7 700,00 zł Wydział Polityki Społecznej

 Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Festyn odbył się 8 maja 2016 r.

 

Zdjęcia

128 Remont chodnika przy ul. Bugajskiej 249 20 000,00 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu,Edward Hibner tel. 34 366 43 05 wew. 121 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe
303 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno 186 1 750,00 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu  Zadanie zostało zrealizowane FB_Profilowe
134 Festyn sąsiedzki na Błesznie 144 5 000,00 zł Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Festyn odbył się: 27 sierpnia 2016 r.

Materiał filmowy z festynu

657 Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno 131 3 500,00 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

742 Zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno 78 8 700,00 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Zajęcia, prowadzone przez instruktorów z „Jest lepiej”, odbywały się dwa razy w tygodniu, ostatnie zajęcia odbyły się 30 listopada.

Plakat

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

143

Remont chodnika
i podjazdów dla OSP Błeszno

957

42 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Naprawa chodnika
i budowa podjazdów dla OSP Błeszno

131

Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej

674

90 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Poprawa nawierzchni ulicy Długiej

141

Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno

210

6 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

tel. 34 370 74 97

Osoba prowadząca zadanie:
Marzena
Cuprjak-Wagner
tel. 34 370 74 97

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Zdjęcia z festynu znajdują się tutaj

Realizacja 31 maja 2015 r. (niedziela) – na podstawie wcześniej ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Zmiana nazwy zadania i terminu nastąpiła za zgodą wnioskodawcy, wcześniejszy termin: 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

Karta zmian