————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Błeszno:
Ochotnicza Straż Pożarna w Częstochowie
ul. Długa 63
42-208 Częstochowa

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Marzanna Mioduszewska- Koniarska

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Błeszno

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji w 2019 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

236

Samochód kwatermistrzowski oraz wyposażenie i umundurowanie dla OSP Błeszno (nazwa zadania przed zmianą: Zakup samochodu kwatermistrzowskiego i umundurowania specjalnego dla OSP Błeszno)

1003

OSP Błeszno, ul. Długa 63

280 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

158

Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Brzeziny Wielkie (nazwa zadania przez zmianą: Zakup wyposażenia osobistego dla strażaków OSP Brzeziny Wielkie)

428

OSP Brzeziny Wielkie, ul. Wirażowa 36

30 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

611

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Błeszno

289

Wybrane gabinety weterynaryjne

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

560

Konkurs na najładniejszą aranżację ogrody przydomowego

35

Cała dzielnica

3 200 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji w 2018 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

307

Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego

1704

ul. Bugajska

110 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Katarzyna Mielczarek-Czekała tel. 34 370 74 59

Zadanie nie zostanie zrealizowane z powodu braku zgody na inwestycję Wód Polskich – zarządcy terenów nad Wartą.

463

Plac aktywności ruchowej Wypalanki.

1278

przy skrzyżowaniu ul. Letniej i Wczasowej

75 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Artur Sekret tel. 34 370 76 20

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji:

IV kwartał 2018 r.

778

Naprawa przystanku końcowego linii autobusu nr 10 i 24

222

ul. Brzezińska

69 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

W. Babczyński tel. 34 366 43 37 wew. 121

A. Zemła tel. 34 366 43 37 wew. 173

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin realizacji:

IV kwartał 2018 r.

182

Remont i doposażenie biblioteki oraz zakup nowości wydawniczych

183

Filia nr 25, ul. Wirażowa 8a

30 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie w trakcie realizacji.

Zrealizowano zakup doposażenia.

Planowany termin zakończenia:

zakup książek – do 30.11.2018 r.

286

Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno i Wypalanki

86

18 koszy w kilku lokalizacjach

6 800,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Rafał Jabłoński tel. 34 366 43 37 wew. 163

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

727

NAGRODA ZA NAJŁADNIEJSZĄ ARANŻACJĘ OGRODU PRZYDOMOWEGO W DZIELNICY BŁESZNO

32

cała dzielnica

1 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Zadania wybrane do realizacji z oszczędności powstałych w skutek braku możliwości realizacji zadania pn. „Wykonanie plaży wzdłuż rzeki Warty na odcinku od ulicy Bugajskiej do wiaduktu kolejowego”:

 

489 Ławki i kosze w dzielnicy Błeszno

182

do uzgodnienia z wnioskodawcą

12000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji:

IV kwartał 2018 r.

522

Zajęcia nordic walking w dzielnicy Błeszno, Brzeziny, Wypalanki

71

cała dzielnica

13850 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin realizacji:

październik – grudzień 2018 r.

287 Stojak na rowery przy pętli autobusowej na Błesznie 31  Pętla autobusowa na Błesznie 550 zł  Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji:

IV kwartał 2018 r.

285 Tablice informacyjne w dzielnicy Błeszno 24 w obrębie pasów drogowych 7800 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie w trakcie realizacji.

Termin zakończenia realizacji:

IV kwartał 2018 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji w 2017 roku

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

354

Samochód ratownictwa technicznego z przyczepą dla OSP Błeszno

4892

200 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta_zmian

308

Zakup aparatów ochrony dróg oddechowych dla OSP Brzeziny Wielkie

1478

20 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowefoto

579

Warsztaty artystyczne w przedszkolu nr 19

389

9 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowefoto

580

Droga w ulicy Różanej

250

50 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

551

Obsadzenie zielenią wysepki na skrzyżowaniu ulic Bohaterów Katynia i brzezińskiej

86

1 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji w 2016 roku

 

Nr zadania Nazwa  Liczba punktów Szacunkowy koszt Realizator Stan realizacji
68 Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół nr 2, ul. Wirażowa w Częstochowie 3183 120 000,00 zł Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, Bogumiła Brzeska

 Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

39 Zakup sprzętu ratownictwa technicznego i drogowego dla OSP Brzeziny Wielkie 1647 55 000,00 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP w marcu 2016 r.

617 Festyn na Błesznie „Strażacy Dzieciom” 301 7 700,00 zł Wydział Polityki Społecznej

 Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Festyn odbył się 8 maja 2016 r.

 

Zdjęcia

128 Remont chodnika przy ul. Bugajskiej 249 20 000,00 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu,Edward Hibner tel. 34 366 43 05 wew. 121 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe
303 Kosze na śmieci w dzielnicy Błeszno 186 1 750,00 zł Miejski Zarząd Dróg i Transportu  Zadanie zostało zrealizowane FB_Profilowe
134 Festyn sąsiedzki na Błesznie 144 5 000,00 zł Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Festyn odbył się: 27 sierpnia 2016 r.

Materiał filmowy z festynu

657 Montaż tablic informacyjnych w dzielnicy Błeszno 131 3 500,00 zł Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

742 Zajęcia Nordic Walking w dzielnicy Błeszno 78 8 700,00 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Zajęcia, prowadzone przez instruktorów z „Jest lepiej”, odbywały się dwa razy w tygodniu, ostatnie zajęcia odbyły się 30 listopada.

Plakat

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Błeszno do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

143

Remont chodnika
i podjazdów dla OSP Błeszno

957

42 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Naprawa chodnika
i budowa podjazdów dla OSP Błeszno

131

Remont nawierzchni ul. Długiej na odcinku nawierzchni gruntowej

674

90 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Poprawa nawierzchni ulicy Długiej

141

Zorganizowanie festynu rodzinnego z okazji Dnia Dziecka na rzecz lokalnej społeczności dzielnicy Błeszno

210

6 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

tel. 34 370 74 97

Osoba prowadząca zadanie:
Marzena
Cuprjak-Wagner
tel. 34 370 74 97

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Zdjęcia z festynu znajdują się tutaj

Realizacja 31 maja 2015 r. (niedziela) – na podstawie wcześniej ogłoszonego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych

Zmiana nazwy zadania i terminu nastąpiła za zgodą wnioskodawcy, wcześniejszy termin: 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

Karta zmian