————————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Dźbów:
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Powstańców Warszawy 144 a
42-271 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dźbów:  Elwira Jezierska

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Dźbów

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2020 roku:

Nr zadania Nazwa Liczba punktów Lokalizacja Kwota Realizator Stan realizacji
213 Kuźnica ćwiczy i odpoczywa – plac rekreacji ruchowej i plac zabaw dla dzieci przy ulicy Zdrowej 4720 ul. Zdrowa 32, działka nr 49/7 w obrębie 423 200 000 zł Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

Monika Grobelak-Prauza, tel. 34 370 76 54
Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji:
III – IV kwartał 2020 r.
363 Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa – Liszka Dolna 581 OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119 85 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji:
do 30.11.2020 r.
513 Zdrowy strażak to czysty strażak – zakup urządzeń do higieny umundurowania 482 OSP Dźbów, ul. Leśna 3 55 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji:
do 30.11.2020 r.
520 Zakup umundurowania dla druhów OSP Dżbów 210 OSP Dżbów, ul. Leśna 3 20 000 zł Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Marta Początek, tel. 34 370 78 72
Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji:
do 30.11.2020 r.
263 Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha! 118 Na wybranym obiekcie 2 000 zł Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak, tel. 34 370 75 53
Zadanie w trakcie realizacji.
Planowany termin zakończenia realizacji:
do 31.10.2020 r.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

527

Wyposażenie i umundurowanie dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna (nazwa zadania przez zmianą: Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna)

1362

OSP Kuźnica Marianowa. ul. Zdrowa 80/82; OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119

200 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


Rafał Kusal, tel. 34 370 78 76
Zadanie zostało zrealizowane.

535

Wyposażenie i umundurowanie oraz szkolenia strażaków z OSP Dźbów (nazwa zadania przed zmianą: Zakup sprzętu, umundurowania oraz wykonanie szkoleń dla druhów OSP Częstochowa-Dźbów)

639

OSP Dźbów, ul. Leśna 3

70 000 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych


Rafał Kusal, tel. 34 370 78 76
Zadanie zostało zrealizowane.

318

Odbudowa boiska i doposażenie placu zabaw w Dźbowie

553

ul. Drzymały, działka nr 14/16, obręb 431

19 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Lidia Stolarczyk, tel. 34 370 74 59
Zadanie zostało zrealizowane.

538

Utwardzenie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów (nazwa zadania przed zmianą: Udrożnienie drogi polnej pomiędzy ulicami Przyjemna i Ekonomiczna w dzielnicy Dźbów)

143

działki nr 355/7 i nr 350/12, obręb 419

56 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Anna Simkiewicz, tel. 34 366 43 37
Zadanie nie zostało zrealizowane. Długość przewidywanego utwardzenia drogi to 534 m w terenie podmokłym, zachwaszczonym. Za kwotę 56 000 PLN nie jest możliwe wykonanie utwardzenia drogi w sposób trwały, umożliwiający korzystanie z niej w przeciągu całego roku tj. Również w okresach wiosenno – jesiennych po opadach deszczu.

616

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Dźbów

115

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.

738

Kina na Leżakach – Dźbów

113

Miejsce zostanie wybrane na etapie realizacji

10 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie zostało zrealizowane.

44

Ustawienie estetycznej stacji do parkowania rowerów na pętli autobusowej Liszka Dolna

112

Pętla autobusowa – ul. Busolowa 119

3 500 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Olga Rogozińska-Paszkiewicz
Zadanie zostało zrealizowane.
360     Zakup nowości wydawniczych i wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 2236    Filia nr 22, ul. Rydla 4 20 000 zł     Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska, tel . 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie zostało zrealizowane.
 


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

416

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostki OSP Częstochowa – Dźbów.

5686

OSP Dźbów, ul. Leśna 3

228 900,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Rafał Kusal tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.

233

Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej wzdłuż bloków przy ul. Kopalnianej (nazwa przed zmianą: Wykonanie nawierzchni jezdni)

3201

ul. Kopalniana

65 400,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

W. Babczyński tel. 34 366 43 37 wew. 121

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

I kwartał 2019 r.

652

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i zakup umundurowania galowego dla strażaków z OSP Liszka Dolna

770

OSP Liszka Dolna, ul. Busolowa 119

20 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Rafał Kusal tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.518

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

344

na wybranym obiekcie sportowym na terenie dzielnicy

2 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak tel. 34 370 75 53

Zadanie zostało zrealizowane.

297

Doposażenie i zakup książek dla Filii nr 22

194

Filia nr 22, ul. Rydla 4

40 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

567

Zakup i montaż koszy na śmieci – 6 szt.

118

ul. Leśna, ul. Gościnna

8 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Tomasz Łuczyński tel. 34 370 72 77

Zadanie zostało zrealizowane.Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

398

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna

4347

200 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

390

Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej

240

42 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

483

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

33

1 500,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

575

Spotkania autorskie w Filii nr 22

6

3 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

243

Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013 r.)

2690

6 500,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP w marcu 2016 r.

75

Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna

2071

24 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP  w marcu 2016 r.

598

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 52 i Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich (poprzednia nazwa: Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie)

1407

150 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

Karta zmian

674

Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30

1182

20 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Dźbów do realizacji na 2015 rok

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

107

Rewitalizacja stadionu rugby przy
ul. Kopalnianej

1356

150 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Lidia Doniec

tel. 34 370 76 52

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

115

Plac zabaw dla dzieci
i dorosłych w dzielnicy Dźbów

365

68 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.