————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Dźbów:
Szkoła Podstawowa Nr 52
ul. Powstańców Warszawy 144 a
42-271 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy Dźbów:  Jezierska Elwira

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Dźbów

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Dźbów do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

398

Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dla jednostek OSP Kuźnica Marianowa i OSP Liszka Dolna

4347

200 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

III-IV kwartał 2017.

do 30.11.2017 r.

390

Wykonanie oświetlenia ulic Tymiankowej i Skrzypowej

240

42 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwa wykonywanie dokumentacji technicznej.

Planowany termin zakończenia:

do 30.10.2017 r.

483

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

33

1 500,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

W trakcie wybory podmiotu, który wykona zadanie.

Planowany termin rozpoczęcie zajęć: kwiecień 2017 r.

Planowany termin zakończenia zajęć: październik 2017 r.

575

Spotkania autorskie w Filii nr 22

6

3 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Ogranizacyjna faza wstępna.

Planowany termin realizacji:

II kwartał 2017 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Dźbów do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

243

Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Kuźnica Marianowa (wg standardu KSRG z lipca 2013 r.)

2690

6 500,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP w marcu 2016 r.

75

Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla OSP Liszka Dolna

2071

24 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane

FB_Profilowe

Sprzęt zakupiony i przekazany OSP  w marcu 2016 r.

598

Remont budynku Szkoły Podstawowej nr 52 i Gimnazjum nr 21 im. Orląt Lwowskich (poprzednia nazwa: Remont sal lekcyjnych oraz korytarzy w budynku Gimnazjum nr 21, ul. Powstańców Warszawy w Częstochowie)

1407

150 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe
Karta zmian

674

Remont łazienki w Miejskim Przedszkolu nr 30

1182

20 000,00 zł

Wydział Edukacji

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Dźbów do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

107

Rewitalizacja stadionu rugby przy
ul. Kopalnianej

1356

150 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Lidia Doniec

tel. 34 370 76 52

Zadanie w trakcie realizacji.
Przekazanie placu budowy – 27.07.2015 r.                 Termin zakończenia wg umowy : 15.12.2015 r.

W trakcie ustalenia z Inicjatorem zakresu robót.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

115

Plac zabaw dla dzieci
i dorosłych w dzielnicy Dźbów

365

68 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Przekazanie placu budowy  wykonawcy robót: 6.08.2015 r.,    umowny termin zakończenia robót – 29 IX 2015

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.