————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza:

Szkoła Podstawowa Nr 11
ul. Festynowa 24
42-280 Częstochowa
gnaszynkawodrza@op.pl
www.gnaszynkawodrza.republika.pl

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Waldemar Lisowski

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

567

Modernizacja wjazdu i drogi dojazdowej do ogólnodostępnego placu zabaw, miejsca aktywności ruchowej oraz Szkoły Podstawowej nr 11 i Gimnazjum nr 11

1656

80 000,00 zł

Wydział Edukacji

Planowany termin realizacji:

III kwartał 2017 r.

461

naprawa nawierzchni parkingu Orkana przy przedszkolu 29

588

50 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej.

Planowany termin zakończenia:

30.11.2017 r.

379

Plac rekreacji ruchowej dla seniorów… i nie tylko

224

30 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel.: 34 370 76 54

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: do 15 kwiecień 2017r.

Wybór wykonawcy zadania: do 31 maj 2017 r.

Planowany termin realizacji:

lipiec-sierpień

2017 r.

509

Zakup zestawu do cięcia i wyważania drzwi dla jednostki OSP Gnaszyn

165

14 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

III-IV kwartał

2017 r.

do 30.11.2017 r.

508

Zakup ubioru osobistego dla druhów z jednostki OSP Gnaszyn

58

2 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

III-IV kwartał

2017 r.

do 30.11.2017 r.

474

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

30

1 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

W trakcie wybory podmiotu, który wykona zadanie.

Planowany termin rozpoczęcie zajęć: kwiecień 2017 r.

Planowany termin zakończenia zajęć: październik 2017 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

266

Budowa oświetlenia w ul. Uczniowskiej wraz z utwardzeniem nawierzchni

2519

130 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Wojciech Marliński

tel. 34 366 43 05 wew. 170

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

729

Zakup nowości wydawniczych oraz niezbędnego sprzętu dla Filii nr 21 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Orzechowa 14

840

15 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

501

Zagospodarowanie terenu pod imprezy sportowe i plenerowe w dzielnicy Gnaszyn-Kawodrza, ul. Mała Warszawka w Częstochowie

520

20 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

533

Zestaw interaktywny dla Szkoły Podstawowej nr 46

178

10 660,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Gnaszyn -Kawodrza do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

189

Remont nawierzchni
ul. Elektryków

797

27 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec
II kwartału 2015 r.

181

Instalacja oświetlenia
ul. Diamentowej

436

53 025,30 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec IV kwartału 2015 r.

213

Remont rowów melioracyjnych
i przepustów przy
ul. Głównej
i Cegielnianej

391

30 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Modernizacja rowów melioracyjnych
i przepustów przy
ul. Głównej
i Cegielnianej

182

Zakup sprzętu multimedialnego
do pracowni informatycznej Szkoły Podstawowej nr 46
w Częstochowie

203

23 000,00 zł

Wydział Edukacji

tel. 34 370 75 01

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Luty 2015 r.: oszacowanie zakupów, marzec 2015 r.: przygotowanie wszelkiej dokumentacji do ogłoszenia zapytania ofertowego, ogłoszenie przygotowanie umów, kwiecień 2015 r.: podpisanie umów, przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem zakupionego sprzętu
i jego przekazanie placówkom.

198

Wyposażenie i umundurowanie pożarnicze oraz specjalistyczny sprzęt ratowniczo-
medyczny dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa Gnaszyn

113

8 545,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności
i Spraw Obronnych

tel. 34 370 78 70

Osoba prowadząca zadanie:

Rafał Kusal

tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Przekazanie dotacji: marzec 2015 r.

Wykonanie zadania: koniec listopada 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, dotychczasowa nazwa: Potrzebny sprzęt ratunkowy dla jednostki OSP Gnaszyn-Kawodrza

183

Zakup sprzętu nagłośniającego dla Szkoły Podstawowej nr 46 w Częstochowie

101

3 500,00 zł

Wydział Edukacji

tel. 34 370 75 01

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Luty 2015 r.: oszacowanie zakupów, marzec 2015 r.: przygotowanie wszelkiej dokumentacji do ogłoszenia zapytania ofertowego, ogłoszenie przygotowanie umów,

kwiecień 2015 r.: podpisanie umów, przygotowanie dokumentacji związanej z przekazaniem zakupionego sprzętu
i jego przekazanie placówkom.