———————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów:
Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Hubermana 7
42-209 Częstochowa
rd.wyczerpy@gmail.com

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Jakub Michalski

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

 

Zadanie wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

530

Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza

2938

108 021,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie w trakcie realizacji.

plakat

267

Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

2357

39 800,00 zł

Wydział Edukacji

Planowany termin realizacji:

II kwartał 2017 r.

Karta zmian

522

Zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

1451

15 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie w trakcie realizacji.

418

Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza

464

14 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Planowany termin realizacji:

15.08.2017 r.

425

Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

432

29 418,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie w trakcie realizacji.

Zajęcia trwają od 4 kwietnia do 31 października we wtorki i czwartki, godzina 17.00.

foto

417

Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida

267

11 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Planowany termin realizacji:

15.08.2017 r.

532

Piknik integracyjny „Pokochaj Wyczerpy”

165

5 500,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Wybrano realizatora zadania.

Planowany termin pikniku:

czerwiec 2017 r.

466

Zestaw zabawowo-integracyjny

154

40 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Lidia Doniec

tel. 370 76 52

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozpoczęto procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych. r.

Planowany termin realizacji:

czerwiec-październik 2017 r.

211

Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej

136

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Trwa opracowywanie koncepcji projektu organizacji ruchu drogowego.

Planowany termin zakończenia:

30.06.2017 r.

268

Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

93

1 560,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

536

Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza 2

40

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

31.05.2017 r.

514

Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

34

890,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

538

Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza

33

1 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

31.05.2017 r.

416

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

26

6 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

II kwartał 2017 r.

519

Spotkania autorskie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

26

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Organizacyjna faza wstępna.

Planowany termin realizacji:

II-IV kwartał 2017 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

561

Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie

5927

100 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

723

Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów

4338

35 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej,

dodatkowe informacje i zapisy pod numerem tel. 34 364 38 15 wew. 39 lub w Domu Pomocy Społecznej w Fizjoterapii

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

791

Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

285

150 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowaneFB_Profilowe
Karta zmian

695

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

1

800,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_ProfiloweSpotkanie odbyło się 19 października 2016 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

412

Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy
ul. Lourdyjskiej

3663

250 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska

tel. 34 370 76 21

Zadanie zostało zrealizowane

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015 r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Karta zmian Nr 1_412

Karta zmian Nr 2_1