———————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów:
Szkoła Podstawowa Nr 24
ul. Hubermana 7
42-209 Częstochowa
rd.wyczerpy@gmail.com

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy: Jakub Michalski

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

 

Zadanie wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2018roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

327

Senior aktywny-sprawny-zdrowy II edycja

3432

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2

111 280,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Gruziewska tel. 34 370 76 71

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia: do 31.12.2018 r.

135

Sprzeciw wykluczeniu informatycznemu w Dzielnicy Wyczerpy

2709

Szkoła Podstawowa nr 24, ul. Hubermana 7

83 700,00 zł

Wydział Edukacji

Agata Boral tel. 34 370 75 48

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

193

Zakup nowości wydawniczych i doposażenie Filii nr 14

2376

Filia nr 14, ul. Norwida 17/21

26 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie w trakcie realizacji.

Zrealizowano zakup wyposażenia.

Planowany termin realizacji:

zakup książek – do 30.11.2018 r.

331

Sztuka zdrowego życia – trening Cantienica i warsztaty jogi

1259

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2

48 300,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Gruziewska tel. 34 370 76 71

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia: do 31.12.2018 r.

64

Oświetlenie ul. Czechowicza

804

ul. Czechowicza

55 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

W. Marliński tel. 34 366 43 37 wew. 169, 170

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

grudzień 2018 r.

329

Wyczerpy- landia II edycja

542

Dom Pomocy Społecznej, ul. Kontkiewicza 2

52 400,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Agnieszka Gruziewska tel. 34 370 76 71

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia: do 31.12.2018 r.

378

Stojaki rowerowe przy DPS ul. Kontkiewicza 2

272

ul. Konkiewicza 2

1 800,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

O. Rogoziński tel. 34 366 43 37 wew. 168

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

386

Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza 17

58

ul. Kontkiewicza na wysokości numeru 17

4 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Tomasz Łuczyński tel. 34 370 72 77

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadanie wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2017 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

530

Wyczerpy-landia dzielnicowa scena małego widza

2938

108 021,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profiloweplakat

267

Pracownia komputerowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

2357

39 800,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian 2 cz.1

Karta zmian 2 cz.2

522

Zakup książek dla Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

1451

15 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

418

Ławki i kosze na śmieci ul. Kontkiewicza

464

14 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

425

Nordic Walking w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

432

29 418,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

foto

417

Ławki i kosze na śmieci ul. Norwida

267

11 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

532

Piknik integracyjny „Pokochaj Wyczerpy”

165

5 500,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Piknik odbył się 3 czerwca na terenie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza 2.

foto

466

Zestaw zabawowo-integracyjny

154

40 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Lidia Doniec

tel. 370 76 52

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

211

Budowa progu spowalniającego na ul. Solnej

136

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

268

Sprzęt sportowy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

93

1 560,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

536

Rabata kwiatowa przed DPS ul. Kontkiewicza 2

40

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

514

Zakup książek do biblioteki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4

34

890,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_ProfiloweKarta zmian

538

Rabata kwiatowa przy pętli autobusowej ul. Kontkiewicza

33

1 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

416

Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w Dzielnicy Wyczerpy-Aniołów

26

6 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

519

Spotkania autorskie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej

26

5 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

561

Budowa placu rekreacji w dzielnicy Rząsawy, ul. Połaniecka w Częstochowie

5927

100 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

723

Upowszechnianie zdrowego stylu życia wśród seniorów

4338

35 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej,

dodatkowe informacje i zapisy pod numerem tel. 34 364 38 15 wew. 39 lub w Domu Pomocy Społecznej w Fizjoterapii

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

791

Remont oraz doposażenie Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

285

150 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowaneFB_Profilowe
Karta zmian

695

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem w Filii nr 14 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Norwida 17/21

1

800,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_ProfiloweSpotkanie odbyło się 19 października 2016 r.

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Wyczerpy-Aniołów do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

412

Renowacja boiska do piłki nożnej, budowa placu rekreacji oraz placu zabaw przy
ul. Lourdyjskiej

3663

250 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska

tel. 34 370 76 21

Zadanie zostało zrealizowane

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015 r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Karta zmian Nr 1_412

Karta zmian Nr 2_1