————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Stradom:
Szkoła Podstawowa Nr 16
ul. Ułańska 5/7
42-202 Częstochowa

 

Przewodniczący Rady Dzielnicy Stradom: Mariola Pawłowska-Rak

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Stradom

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Stradom do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

560

Doposażenie OSP Kawodza Górna

1468

65 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

Foto

332

Nowoczesna technologia wspomagająca rozwój dzieci w Dzielnicy Stradom w Miejskim Przedszklu nr 10 w Częstochowie

1297

44 603,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

karta zmian

foto

foto2

341

Ogrodzenie Boiska KS Stradom

786

80 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Bogumiła Brzeska

tel. 370 76 21

Zadanie w trakcie realizacji.

Przekazano plac budowy w dniu 01.08.2017 roku. Realizacja zadania rozpocznie się w październiku br. Planowany termin zakończenia realizacji:

30.11.2017 r.

3

Dzielnicowy plac piknikowo – grillowy

551

21 100,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

515

Ogólnodostępne PlayStation 4

255

5 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin realizacji:

wiosna 2017 r.

4

Lustra wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej

171

10 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

435

Ławki przy ulicy Piastowskiej – „By spacer na cmentarz w celu odwiedzenia grobów stał się wygodniejszy dla mieszkańców dzielnicy i Częstochowy”

139

10 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

5

Informacyjno – ogłoszeniowe tablice dzielnicowe

93

31 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

IV kwartał 2017 r.

442

Piknik rodzin ze Stradomia

86

5 000,00 zł

Wydział Polityki Społecznej

Zadanie w trakcie realizacji.

Wybrano realizatora zadania.

Planowany termin pikniku:

maj/czerwiec 2017 r.

6

Tablica na nekrologi – koło kapliczki

65

1 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

556

Lustro przy ul. Poniatowskiego wzdłuż drogi rowerowej na ul. Jagiellońskiej

56

2 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Stradom do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

800

Budowa placu rekreacji przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie

7293

136 035,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

500

Budowa chodników przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie

2788

30 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Kazimierz Augustyn

tel. 34 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

670

Przebudowa budynku na Klub Mieszkańca dzielnicy Stradom przy Gimnazjum nr 16, ul. Ułańska w Częstochowie

2743

35 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Bogumiła Brzeska

tel. 34 370 76 21

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

755

Budowa placu zabaw dla dzieci i dorosłych w dzielnicy Stradom, ul. Piastowska w Częstochowie

405

55 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

318

Zakup luster wraz z montażem wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Jagiellońskiej

379

6 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Barbara Halabowska

tel. 34 366 43 05 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

6

Montaż progów zwalniających na skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Chopina

184

15 200,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Andrzej Kuliś

tel. 34 366 43 05 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

439

Zakup i montaż huśtawki przy Szkole Podstawowej nr 21, ul. Sabinowska w Częstochowie

166

3 300,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zrealizowano w ramach zadania nr 800.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Stradom do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

522

Budowa boiska wielofunkcyjnego

5791

244 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Kazimierz Augustyn

tel. 34 370 76 20

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

uroczyste otwarcie boiska miało miejsce w dniu 25.09.2015r.
Umowny termin zakończenia robót – 14.08.2015r.

Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

W trakcie procedura przetargowa na wybór wykonawcy zadania.

Przewidywana realizacja zadań: III i IV kwartał
2015 r.

Karta zmian