————————————————————————————————————————————————

 

Szkoła Podstawowa Nr 30
ul. Ludowa 58
42-215 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Beata Struzik

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Kiedrzyn

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2018 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

143

Multimedialne centrum informatyczne Dzielnicy Kiedrzyn

1180

Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Ludowa 58

111 300,00 zł

Wydział Edukacji

Agata Boral tel. 34 370 75 48

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

208

Rozbudowa oświetlenia w ciągu ul. Musiela

250

ul. Musiela

40 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

W. Marliński tel. 34 366 43 37 wew. 169, 170

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

grudzień 2018 r.

512

Poprawa bezpieczeństwa dzieci na ulicy Północnej w Kiedrzynie.

151

ul. Północna na wysokości numerów 4/6 – 13

4 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

B. Halabowska tel. 34 366 43 37 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

487

Instalacja liczników w sygnalizacji świetlnej na skrzyżowania Kisielewskiego-Dmowskiego (nazwa przed zmianą: TAK dla liczników świateł na Kiedrzynie)

149

Skrzyżowanie ul. Kisielewskiego z ul. Dmowskiego

10 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

M. Chachulski tel. 34 366 43 37 wew. 144

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

539

WIATA PRZYSTANKOWA NA ULICY SEJMOWEJ

67

ul. Sejmowa przy działkach nr 47/9 i 60

3 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

IV kwartał 2018 r.

583

FOTOGRAFIA CYFROWA – KURS GRAFICZNEJ OBRÓBKI ZDJĘĆ

26

Szkoła Podstawowa nr 30, ul. Ludowa 58

2 000,00 zł

Wydział Edukacji

Agata Boral tel. 34 370 75 48

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2017 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

606

Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie. (Poprzednia nazwa: Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie).

2245

100 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie nie może zostać zrealizowane.

Zmiana nazwy zadania uzgodniona z wnioskodawcą.

Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej. W pierwszym przetargu koszt dokumentacji przekroczył o 60 tys. zabezpieczone środki finansowe. W następnych postępowaniach nikt nie złożył oferty. W maju przeprowadzono negocjacje z potencjalnym wykonawcą dokumentacji. Jego oferta również przekroczyła dostępne środki, a termin wykonania dokumentacji określił na rok 2018.

240

Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn

494

20 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_ProfiloweKarta_zmian

70

Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta – malowniczego szlaku prowadzącego do Białej

138

17 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

605

Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP nr 30 w Częstochowie

9

1 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

431

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn

5813

134 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

701

Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie

343

2 992,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Dokonano zakupu sprzętu gospodarstwa domowego na łączną kwotę:

2 992,09 zł

 


Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji na 2015 rok:

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

117

Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

4680

117 813,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska
tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowane.Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.