————————————————————————————————————————————————

 

Szkoła Podstawowa Nr 30
ul. Ludowa 58
42-215 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Beata Struzik

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Kiedrzyn

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

606

Rozbudowa ulicy Narcyzowej w Częstochowie. (Poprzednia nazwa: Projekt przebudowy ul. Narcyzowej w Częstochowie).

2245

100 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zmiana nazwy zadania uzgodniona z wnioskodawcą.

Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe na wyłonienie wykonawcy dokumentacji budowlanej. W pierwszym przetargu koszt dokumentacji przekroczył o 60 tys. zabezpieczone środki finansowe. W następnych postępowaniach nikt nie złożył oferty. W maju przeprowadzono negocjacje z potencjalnym wykonawcą dokumentacji. Jego oferta również przekroczyła dostępne środki, a termin wykonania dokumentacji określił na rok 2018.

240

Dofinansowanie zakupu sprzętu strażackiego (bojowego), w tym motopompa, pilarka ratownicza, przecinarka, opryskiwacz spalinowy dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn

494

20 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin realizacji:

30.11.2017 r.

Karta_zmian

70

Uporządkowanie i ucywilizowanie zachodniej odnogi ulicy Traugutta – malowniczego szlaku prowadzącego do Białej

138

17 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

605

Montaż stojaków na rowery przy placu zabaw przy SP nr 30 w Częstochowie

9

1 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

431

Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (bojowego) dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kiedrzyn

5813

134 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego,
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

 Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

701

Zakup części wyposażenia kuchni Koła Gospodyń Wiejskich w Kiedrzynie

343

2 992,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Dokonano zakupu sprzętu gospodarstwa domowego na łączną kwotę:

2 992,09 zł

 


Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Kiedrzyn do realizacji na 2015 rok:

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

117

Stworzenie „ścieżki zdrowia” przy szkole podstawowej nr 30 w Częstochowie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych

4680

117 813,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych
tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska
tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowane.Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.