————————————————————————————————————————————————

Szkoła Podstawowa Nr 13
ul. Wręczycka 111/115
42-202 Częstochowa

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Justyna Curran

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Lisiniec

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Lisiniec do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

58

Zwiększenie przepustowości skrzyżowania ul. Wręczyckiej, ul. Św. Rocha z ul. Okulickiego – poprawa działania sygnalizacji świetlnej

1270

Skrzyżowanie ul. Wręczyckiej, Św. Rocha i Okulickiego

60 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Mirosław Chachulski, tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

124

Przebudowa chodnika przy ul. Poznańskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. Wielkoborskiej

1055

ul. Poznańska

180 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Jacek Górski, tel. 34 366 43 37
Zadanie zostało zrealizowane.

294

Budowa kanalizacji ul. Szydłowska (nazwa zadania przez zmianą: Kanalizacja ulica Szydłowska)

727

ul. Szydłowska

100 000 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych


Artur Sekret, tel. 34 370 76 20
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowy termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

622

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Lisiniec

555

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

http://www.czestochowa.pl/page/6776,sterylizacja-i-kastracja-zwierzat-wlascicielskich.html

426

Kwietna wysepka: wykonanie rabat kwiatowych na pasie rozdzielającym jezdnie u zbiegu ulic: Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej

537

Skrzyżowanie ulic Wręczyckiej, Wielkoborskiej, Łęczyckiej, Ruskiej i Gdańskiej

12 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Anna Makuch, tel. 34 370 74 19
Zadanie zostało zrealizowane.

148

Ustawienie tablicy (lub słupa) ogłoszeniowego w rejonie skrzyżowania ulicy Wręczyckiej z ul. Łęczycką

113

Okolice skrzyżowania ul. Wręczyckiej i Łęczyckiej

1 500 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie zostało zrealizowane.

112

Ul. Białowieska, usunięcie z drogi kilku drzew, które zarosły dojazd do ul. Koniecpolskiej

38

ul. Białowieska

8 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Blanka Adamska, tel. 34 370 74 20
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.11.2019 r.

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Błeszno


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Lisiniec do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

784

Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem dla OSP Wielki Bór

2066

OSP Wielki Bór, ul. Łomżyńska 2

225 000,00 zł

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych

Rafał Kusal tel. 34 370 78 76

Zadanie zostało zrealizowane.

431

Chodnik wzdłuż ulicy Wielkoborskiej.

1283

wzdłuż ul. Wielkoborskiej

78 450,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

M. Wołek tel. 34 366 43 37 wew. 164

J. Górski tel. 34 366 43 37 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

513

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży – rozwijamy ciało i ducha!

682

na wybranym obiekcie sportowym na terenie dzielnicy

6 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Janusz Sośniak tel. 34 370 75 53

Zadanie zostało zrealizowane.

263

Azyl dla pieszych na ulicy Wręczyckiej w rejonie ul. Kaszubskiej (nazwa przez zmianą: Budowa wysepki)

532

ul. Wręczycka na wysokości numeru 78

15 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

B. Halabowska tel. 34 366 43 37 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

180

Montaż znaku „STOP” na wysięgniku na skrzyżowaniu Wielkoborska-Dobrzyńskiego (nazwa przed zmianą: Postawienie znaku Stop na wysięgniku lub Bramce na skrzyżowaniu UL Wielkoborskiej z Dobrzyńską od strony Wielkiego Boru lub próg zwalniający)

408

Skrzyżowanie ul. Wielkoborskiej i ul. Dobrzyńskiej

3 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

B. Halabowska tel. 34 366 43 37 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

82

Kosze na śmieci i pojemniki na psie odchody wraz z podajnikami na ulicy Legnickiej

106

ul. Legnicka

2 600,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Rafał Jabłoński tel. 34 366 43 37 wew. 163

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Lisiniec do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

30

Budowa bieżni przy Szkole Podstawowej nr 13 i Gimnazjum nr 13

2867

250 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Kazimierz Augustyn

tel. 370 74 20

 Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

479

Ogólnodostępne treningi rugby dla dzieci i młodzieży

142

3 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Lisiniec do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

412

Remont chodnika ulica Łomżyńska

7392

250 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu,

Jacek Górski

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

365

Renowacja kapliczki i uporządkowanie pasa zieleni na zbiegu ulic Wręczyckiej, Łęczyckiej i Wielkoborskiej

190

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Lisiniec do realizacji na 2015 rok

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

172

Budowa placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 37

1530

60 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

174

Utworzenie mobilnej pracowni multimedialnej
w Gimnazjum nr 13

849

50 000,00 zł

Wydział Edukacji

tel. 34 370 75 01

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Luty 2015 rok: oszacowanie zakupów, marzec 2015 rok: przygotowanie wszelkiej dokumentacji do ogłoszenia zapytania ofertowego, ogłoszenie przygotowanie umów, kwiecień 2015 rok: podpisanie umów, przygotowanie dokumentacji związanej
z przekazaniem zakupionego sprzętu
i jego przekazanie placówkom.

169

Plac zabaw dla dzieci
i dorosłych
w dzielnicy Lisiniec

437

68 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 16.06.2015r.

162

Ławki i kosze –
ul. Wręczycka

273

26 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa

tel. 34 370 74 16

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Uzgodnienia inwestycji zakup
i montaż: planowana realizacja zadania koniec miesiąca czerwca 2015 r.

166

Uspokojenie ruchu w części dzielnicy Lisiniec

86

1 500,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Planowane zakończenie realizacji: koniec II kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: „Leżący policjant” na ulicach dzielnicy Lisiniec

175

Zakup stojaków rowerowych

86

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.