————————————————————————————————————————————————

 

Siedziba Rady Dzielnicy Mirów:

Szkoła Podstawowa Nr 27
ul. Rozdolna 5
42-202 Częstochowa
rada@mirow.czest.pl

 

Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Lidia Winecka-Garbarz

 

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Mirów

 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Mirów do realizacji w 2017 roku:

 

Realizacja zadań rozpocznie się w 2017 roku.

 

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

309

Doposażenie Parku rekreacji dla dzieci oraz seniorów w dzielnicy Mirów ul. Morenowa 10

3615

93 270,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 370 76 54

Zadanie w trakcie realizacji.

Po unieważnionym przetargu przeprowadzono ponownie postępowanie na wybór wykonawcy robót. Wykonanie placu zostało zlecone.

263

Siłownia plenerowa MIRÓW

790

70 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Mirów do realizacji w 2016 roku:

 

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

230

Park rekreacji w dzielnicy Mirów, ul. Morenowa w Częstochowie

3183

82 500,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Jadwiga Ogrodniczak

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

275

Budowa oświetlenia fragmentu ulicy Skalnej w Częstochowie

1647

65 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Wojciech Marliński

tel. 34 366 43 05 wew. 170

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

336

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w dzielnicy Mirów

301

5 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

341

Ustawienie kontenerów na śmieci

249

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu  Zadanie zostało zrealizowane.FB_Profilowe

 

 


 

Zadania wybrane przez mieszkańców dzielnicy Mirów do realizacji na 2015 rok

 

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

158

Budowa oświetlenia drogowego ulicy Filtrowej w Częstochowie

267

95 091,30 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Poprawa bezpieczeństwa ulicy Filtrowej poprzez budowę oświetlenia – latarni solarnych lub wiatrowych

Karta zmian

157

Zakup stojaków rowerowych

145

5 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: koniec III kwartału 2015 r.