————————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Północ:
Szkoła Podstawowa Nr 54 z oddziałami integracyjnymi
ul. Kukuczki 30
42-224 Częstochowa
Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Agnieszka Rak- Siwek

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Północ

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Północ do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

123

Odnowa Promenady Niemena

7322

Zadanie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej

100 000 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych


Lidia Doniec, tel. 34 370 76 52
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – IV kwartał 2019 r.

522

Remont nawierzchni przy ul. Kukuczki (nazwa zadania przed zmianą: Wymiana nawierzchni przy ul. Kukuczki)

2366

ul. Kukuczki

80 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Edward Hibner, tel. 34 366 43 37
Zadanie zostało zrealizowane.

451

Oczyśćmy Las Aniołowski

1988

Teren Lasu Aniołowskiego

100 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Tomasz Łuczyński, tel. 34 370 72 77
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.11.2019 r.

337

Zakup książek, warsztaty i doposażenie Filii nr 10

1978

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

42 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

zakup zbiorów – zrealizowano

oferta kulturalna – 20.12. 2019 r.

zakup wyposażenia – zrealizowano

213

Biblioteka pełna nowości

1447

Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

35 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

zakup zbiorów – 30.11.2019 r.

zakup wyposażenia – zrealizowano.

625

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Północ

1175

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

http://www.czestochowa.pl/page/6776,sterylizacja-i-kastracja-zwierzat-wlascicielskich.html

766

Edukacja czytelnicza w Szkole Podstawowej nr 50 w Częstochowie

1164

SP nr 50, ul. Starzyńskiego 10

55 000 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.
Karta zmian

367

Dzielnicowy punkt multimedialny w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie

823

Miejskie Przedszkole nr 16, ul. Starzyńskiego 9

87 412 zł

Wydział Edukacji


Agata Boral, tel. 34 370 75 48
Zadanie zostało zrealizowane.

303

Monitoring miejski Północ (nazwa zadania przed zmianą: Poprawa bezpieczeństwa w Parku między ul. Pużaka, a Fieldorfa-Nila)

700

ul. Pużaka, działka nr 171/4 obręb 22

150 000 zł

Wydział Nadzoru i Administracji


Mariusz Gruszka, tel. 34 370 75 87
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 29.11.2019 r.

13

Budowa podjazdu od strony ul. Fieldorfa-Nila dla mieszkańców ulic Czecha i Herberta

659

ul. Fieldorfa-Nila, działki nr 153/9 i 154 obręb 22

20 000 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Edward Hibner, tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

156

Spotkania autorskie z pisarzami w Bibliotece Publicznej Filiach nr 10 i 20

239

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

Filia nr 10, ul. Gombrowicza 15

10 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 20.12.2019 r.

302

„Stop przemocy” – warsztaty plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (11.II.2019 – 24.II.2019) Filia nr 10, ul. Michałowksiego 20, Częstochowa

155

Filia nr 10, ul. Michałowksiego 20

1 200 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie zostało zrealizowane.

252

Oznakowanie poziome na drodze rowerowej w ciągu Alei Wyzwolenia

151

Al. Wyzwolenia

650 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu


Krzysztof Luboń, tel. 34 366 43 37
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.11.2019 r.

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Północ do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

360

Przebudowa chodnika i miejsc postojowych po obu stronach ulicy Starzyńskiego (okolice Szkoły Podstawowej)

10724

ul. Starzyńskiego na wysokości Szkoły Podstawowej nr 50

230 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

M. Wołek tel. 34 366 43 37 wew. 164

E. Hibner tel. 34 366 43 37 wew. 121

Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia:

31.05.2019 r.

70

Remont chodników i miejsc parkingowych ulicy Gombrowicza

7180

ul. Gombrowicza 1-15

230 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

E. Hibner tel. 34 366 43 37 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

168

Nowoczesna edukacja – modernizacja bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

3876

Szkoła Podstawowa nr 50, ul. Starzyńskiego 10

82 500,00 zł

Wydział Edukacji

Agata Boral tel. 34 370 75 48

Zadanie zostało zrealizowane.

170

Remont i doposażenie Filii nr 10

3217

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

68 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

34

Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki przy ul. Gombrowicza 15

1314

Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15

12 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

785

BUDKI LĘGOWE DLA PTAKÓW w parkach, lasku i skwerach na Północy

941

Dzielnicowe skwery i parki

4 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Paweł Wójcik tel. 34 370 74 13

Zadanie zostało zrealizowane.

80

Kierunek – Korytarz Północny

307

skrzyżowanie Alei Wyzwolenia z ul. Michałowskiego oraz przed rondem z F.Nila/Al.Wyzwolenia

5 978,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

B. Halabowska tel. 34 366 43 37 wew. 143

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

167

Warsztaty literacko-plastyczno-socjoterapeutyczne dla dzieci w okresie ferii zimowych (29.I.2018-11.II.2018) w Filii nr 10

216

Filia nr 10, ul. Michałowskiego 20

1 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Północ do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

599

Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia).

(poprzednia nazwa: Remont chodnika i miejsc postojowych przy ul. Pużaka (strona zachodnia))

9581

220 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

105

Bacewicz 2, 4, 6 – przebudowa chodników i parkingów.

(poprzednia nazwa: Bacewicz 2, 4, 6 – remont chodników i parkingów)

7007

200 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

264

Doposażenie i unowocześnienie bazy dydaktycznej w środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 48 w Częstochowie

4272

50 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

115

Spotkanie autorskie z Hanną Cygler oraz zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 10

1425

10 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian

40

Bezpieczne przejście dla pieszych przy przystanku tramwajowym Fieldorfa „Nila”

500

6 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Północ do realizacji w 2016 roku:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

200

Remont chodnika przy ul. Pużaka

7973

150 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Edward Hibner

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

557

Przebudowa chodników i parkingów przy ul. Bacewicz 1,3,5,7,9

5377

169 396,00 zł

Miejski Zarząd Dróg i Transportu, Edward Hibner

tel. 34 366 43 05 wew. 121

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

147

Utworzenie pracowni komputerowej w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstania Warszawskiego

2497

74 152,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 

Karta zmian

253

Remont toalety i holu w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20

2364

25 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe
Wykonano wszystkie prace remontowe uwzględnione w zadaniu.
Karta zmian

234

Unowocześnienie bazy dydaktycznej o środki audiowizualne w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

1835

50 000,00 zł

Wydział Edukacji

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe
Karta zmian

447

Zakup książek do Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15

923

10 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

120

Lustra drogowe na ul. Herberta

353

1 200,00 zł

Biuro Gospodarki Lokalowej i Usług Komunalnych

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

628

Czysty Korytarz Północny – ławki, kosze

233

5 200,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

W ramach zadania posadowiono dwie sztuki ławek betonowo-drewnianych oraz sześć sztuk koszy metalowo-drewnianych w ciągu

152

Autor w bibliotece – projekt sfinansowania spotkania z autorką książek dla dzieci i młodzieży Joanną Olech w Filii nr 20 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Gombrowicza 15

7

1 300,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe
Zgodnie z kartą ustaleń w Filii nr 20 odbyło się spotkanie z autorką biografii dla dzieci i młodzieży, panią Anną Czerwińską-Rydel (zamiast z Joanną Olech, która odwołała wszystkie spotkania w Polsce do końca roku). Spotkanie odbyło się 30 września 2016 r., z udziałem 40 osób.Karta zmian

715

Warsztaty plastyczne z Małgorzatą Filis w Filii nr 10 Biblioteki Publicznej im. dr W. Biegańskiego w Częstochowie, ul. Michałowskiego 20

4

700,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Warsztaty ilustratorskie odbyły się 10 maja 2016 r., uczestniczyły w nich 24 osoby


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Północ do realizacji na 2015 rok

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

238

Przebudowa chodnika i miejsc parkingowych przy ul. Starzyńskiego
w Częstochowie

6496

160 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 Planowane zakończenie realizacji: III kwartał 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Remont chodnika przy ul. Starzyńskiego
w Częstochowie
z przebudową na miejsca postojowe

240

Plac rekreacji ruchowej dla mieszkańców dzielnicy
– Północ

5946

125 141,49 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Jadwiga Ogrodniczak

tel. 34 370 76 54

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Lokalizacja:Częstochowa, ul. Fieldorfa-Nila, działka nr ewid. 171/4, obręb 22

Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót .
Otwarcie ofert – 02.06.2015r.

Wystąpienie o zgodę na wejście w teren
i realizację inwestycji. Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 29.04.2015r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

242

Czysta, przyjazna szkoła
– remont toalet w Gimnazjum nr 3

4533

15 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie:

Urszula Brzozowska

tel. 34 370 76 50

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa – termin wykonania do 30.06.2015r.

Dokumentacja projektowo
–kosztorysowa zadań: do końca II kwartału 2015 r. Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa – termin wykonania do 30.06.2015r.

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

W trakcie opracowania dokumentacja projektowo-kosztorysowa – termin wykonania do 30.06.2015r.

251

Remont chodnika wzdłuż ulicy Schillera

3931

40 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: II kwartał 2015 r.

Zmiana nazwy zadania, poprzednia nazwa: Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż ulicy Schillera

243

Budowa fragmentu drogi dla rowerów przy skrzyżowaniu
Al. Wyzwolenia i ul. Kisielewskiego

590

75 000,00 zł

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Planowane zakończenie realizacji: III kwartał 2015 r.

57

Montaż wysepki wraz z oznakowaniem na skrzyżowaniu Alei Wyzwolenia i ul. Pużaka

1 353,00 zł

,

Miejski Zarząd Dróg
i Transportu
w Częstochowie

tel. 34 366 43 05

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe