————————————————————————————————————————————————

Siedziba Rady Dzielnicy Raków:
Szkoła Podstawowa Nr 7
ul. Zamenhofa 23
42-207 Częstochowa
Przewodnicząca Rady Dzielnicy: Małgorzata Mruszczyk

Wykaz ulic wchodzących w skład dzielnicy Raków

Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Raków do realizacji w 2019 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

335

Remont drogi wewnętrznej przy budynkach Al. Pokoju 1 do Al. Pokoju 9 oraz utwardzenie terenu przy osłonach śmietnikowych przyległych do drogi wewnętrznej

1790

Al. Pokoju nr 1 – 9

350 000 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych


Monika Grobelak-Prauza, tel. 34 370 76 54
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – IV kwartał 2019 r.

130

Biblioteka dla Rakowa – zakup nowości książkowych oraz wzbogacenie oferty kulturalnej Filii nr 7 i nr 13

1434

Filia nr 7, al. Pokoju 15/17, Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

40 000 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu


Agnieszka Lipińska, tel. 34 370 74 64
Katarzyna Strojec, tel. 34 370 76 64
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji:

zakup zbiorów – 30.11.2019 r.

oferta kulturalna – 20.12.2019 r.

624

Darmowa sterylizacja i kastracja psów i kotów w dzielnicy Raków

673

W wybranych gabinetach weterynaryjnych

5 100 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 31.10.2019 r.

http://www.czestochowa.pl/page/6776,sterylizacja-i-kastracja-zwierzat-wlascicielskich.html

640

Dom dla kota w dzielnicy Raków

629

Lokalizacja zostanie wybrana na etapie realizacji

2 500 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.10.2019 r.

653

OdKupmy dzielnicę Raków zakupionymi koszami – zakup koszy przeznaczonych na psie odchody

400

Na terenie dzielnicy

22 000 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Piotr Kempa, tel. 34 370 72 34
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.11.2019 r.

207

Oświetlenie i uzupełnienie zielenin w Parku kieszonkowym między blokami na ulicy Żareckiej

363

ul. Żarecka 42

55 200 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Anna Makuch, tel. 34 370 74 19
Zadanie w trakcie realizacji.

Planowany termin zakończenia realizacji – 30.11.2019 r.

Zadanie wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Raków do realizacji w 2018 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Lokalizacja

Kwota

Realizator

Stan realizacji

779

LABORATORIUM SPORTU

6314

VI Liceum Ogólnokształcące im. J. Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40

400 371,00 zł

Wydział Edukacji

Agata Boral tel. 34 370 75 48

Zadanie zostało zrealizowane.

358

Medialna Biblioteka – zakup nowości książkowych, gier planszowych i sprzętu audiowizualnego dla Filii Nr 13

1761

Filia nr 13, ul. Mireckiego 28

33 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Agnieszka Lipińska tel. 34 370 74 64

Katarzyna Strojec tel. 34 370 74 68

Zadanie zostało zrealizowane.

498

Zielony Raków

646

ul. Limanowskiego 152

8 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Anna Makuch tel. 34 370 74 19

Zadanie zostało zrealizowane.


Zadanie wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Raków do realizacji w 2017 roku:

Nr zadania

Nazwa

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

589

Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”

5603

340 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Bogumiła Brzeska

tel. 370 76 21

Zadanie w trakcie realizacji.

Przekazano plac budowy w dniu 11.08.2017 roku. W miesiącu wrześniu rozpoczęto realizację zadania. Planowany termin zakończenia realizacji:

15.12.2017 r.

421

Nowe drzewa na Rakowie

164

1 500,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe


Zadania wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Raków do realizacji na 2016 rok:

Nr zadania

Nazwa

 Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

56

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 7, ul. Zamenhofa w Częstochowie

11743

283 000,00 zł

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych,

Kazimierz Augustyn

Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

268

Umeblowanie biblioteki dla dzieci i zakup audiobooków – dot. Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16

2995

55 000,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

Karta zmian 1

Karta zmian 2

Karta zmian 3

1

Pojemniki na psie odchody przy ul. Łukasińskiego

298

3 000,00 zł

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 Zadanie zostało zrealizowane.
FB_Profilowe

707

Spotkanie autorskie z Ewą Nowak w Filii nr 7 Biblioteki Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie, Aleja Pokoju 16

14

1 200,00 zł

Wydział Kultury, Promocji i Sportu

Zadanie zostało zrealizowane.

FB_Profilowe

 Spotkanie odbyło się 6 czerwca 2016 r., uczestniczyło w nim 30 osób.


Zadanie wybrane przez mieszkańców i mieszkanki dzielnicy Raków do realizacji na 2015 rok

Nr zadania

Tytuł

Liczba punktów

Szacunkowy koszt

Realizator

Stan realizacji

344

Rozbudowa bazy treningowej MSP „Raków”

1927

295 000,00 zł

Wydział Inwestycji
i Zamówień Publicznych

tel. 34 370 76 22

Osoba prowadząca zadanie: Bogumiła Brzeska

tel. 34 370 76 21

Zadanie zrealizowane.

Dokumentacja projektowo
-kosztorysowa: termin wykonania do dnia 16.03.2015r.

Przewidywana realizacja zadań: III
i IV kwartał 2015 r.

Zadanie zrealizowane.
Zadanie zrealizowane.