Wysokość środków w ramach budżetu obywatelskiego na 2019 rok to 9 468 489 zł, w tym:
1) na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł,
2) na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł.