22 października już po godzinie 00:00 uruchomiony zostanie elektroniczny generator umożliwiający głosowanie.

Generator będzie działał  do 30 października do godziny 24:00

 

 pod linkiem: https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/

 

Filmik instruktażowy – Instrukcja internetowego głosowania do częstochowskiego budżetu obywatelskiego:

 

 

 Instrukcja głosowania elektronicznego – wersja pdf

 

Zasady głosowania:

 • prawo udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Częstochowy, który w dniu oddania głosu ukończył 13 lat;
 • głosowanie odbywa się na karcie do głosowania, której wzór określa załącznik nr 3 do zarządzenia lub za pomocą aplikacji internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej konsultacje.czestochowa.pl ;
 • głosowanie rozpocznie się 22 października 2016 r., a zakończy: 30 października 2016 r.;
 • głosujący mieszkańcy oddają głosy na zadania o charakterze ogólnomiejskim i dzielnicowym;
 • w przypadku zadań o charakterze dzielnicowym, mieszkańcy głosują na propozycje zadań dotyczące dzielnicy, w której zamieszkują;
 • głosowanie na zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w Częstochowie odbywa się w następujący sposób:
 1. w wyznaczonych miejscach do głosowania, których lista znajduje się poniżej,
 2. przez Internet, za pomocą aplikacji internetowej do głosowania znajdującej się na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl,
 3. za pośrednictwem poczty poprzez wysyłanie pobranej ze strony internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl karty do głosowania na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa, z zastrzeżeniem, że o ważności głosu decyduje data wpływu karty do Urzędu;
 • podczas głosowania głosujący ma zapewniony dostęp do Zestawienia Propozycji Zadań poddawanych pod głosowanie dla danej dzielnicy i zadań ogólnomiejskich;
 • głosujący może zagłosować na maksymalnie 10 zadań o charakterze ogólnomiejskim (do dyspozycji 10 punktów) i 10 zadań o charakterze dzielnicowym (do dyspozycji 10 punktów), przyznając wybranym zadaniom określoną ilość pełnych punktów;
 • niewykorzystanie pełnej puli punktów nie powoduje nieważności głosu;
 • warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w Karcie do głosowania / aplikacji internetowej do głosowania;
 • oddanie więcej niż jednego ważnego głosu powoduje nieważność oddanych głosów.

 

 

Tutaj przejrzysz wszystkie zadania poddawane pod głosowanie w tegorocznym głosowaniu BO.

 

Plakat promocyjny do pobrania

 

KARTA DO GŁOSOWANIA W BUDŻECIE OBYWATELSKIM MIASTA CZĘSTOCHOWY – III edycja BO

 

Głosować można również w 43 punktach do głosowania zlokalizowanych na terenie całego miasta:

 

W budynkach Urzędu Miasta Częstochowy w dni powszednie w godzinach pracy urzędu oraz w weekendy w godzinach 12.00 – 14.00 (głosowanie na zadania dzielnicowe w każdej dzielnicy oraz ogólnomiejskie):

 1. ul. Śląska 11/13,

 2. ul. Focha 19/21, pok. 32

W punktach do głosowania znajdujących się w dzielnicach (głosowanie na zadania dla wskazanej dzielnicy oraz ogólnomiejskie) w godz. 16.00 – 18.00 w dni powszednie oraz w godz. 12.00 – 14.00 w weekendy:

 1. Błeszno

Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Szkolna 1,

– Zespół Szkół nr 2, ul. Wirażowa 8,

– OSP Błeszno, ul. Długa 10;

 1. Częstochówka-Parkitka

Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Sikorskiego 56,

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 15, ul. Okulickiego 63 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Dźbów

Szkoła Podstawowa Nr 52, ul. Powstańców Warszawy 144a;

– OSP Kuźnica Marianowa, ul. Zdrowa 80/82,

 1. Gnaszyn-Kawodrza
  Szkoła Podstawowa Nr 11, ul. Festynowa 24,

 1. Grabówka
  Gimnazjum Nr 14, ul. Św. Rocha 221;

 1. Kiedrzyn
  Szkoła Podstawowa Nr 30 im. por. Michała Brzeskiego, ul. Ludowa 58;

 1. Lisiniec
  Szkoła Podstawowa Nr 13, ul. Wręczycka 111/115;

 1. Mirów
  Zespół Szkół Nr 3, ul. Rozdolna 5;

 1. Ostatni Grosz

Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Szczytowa 28/30,

– Ośrodek Społeczności Lokalnej, ul. Bardowskiego 21 a;

 1. Podjasnogórska
  Szkoła Podstawowa Nr 18, ul. Św. Barbary 32;

 1. Północ
  Zespół Szkół Nr 1, ul. Kukuczki 30,

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 10, Michałowskiego 20 (w godzinach pracy biblioteki);

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 20, ul. Gombrowicza 15 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Raków
  Gimnazjum Nr 7, ul. Zamenhofa 23,

– Miejski Dom Kultury, ul. Łukasińskiego 50/68, (w godzinach 8.00 – 16.00)

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 13, ul. Mireckiego 28 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Stare Miasto
  Szkoła Podstawowa Nr 12, ul. Warszawska 31,

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 16, ul. Krakowska 46/50  (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Stradom
  Gimnazjum Nr 16, ul. Ułańska 5/7,

– Klub Mieszkańca – Stradom, ul. Mehoffera 68;

 1. Śródmieście
  Techniczne Zakłady Naukowe, ul. Jasnogórska 84,

– w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy w dni powszednie w godzinach pracy urzędu oraz w weekendy w godzinach 12.00 – 14.00 (ul. Śląska 11/13 i ul. Focha 19/21, pok. 32),

– Biblioteka Publiczna – Wypożyczalnia Główna, Al. NMP 22 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Trzech Wieszczów
  Gimnazjum Nr 9, ul. Jana III Sobieskiego 15,

– w budynkach Urzędu Miasta Częstochowy w dni powszednie w godzinach pracy urzędu oraz w weekendy w godzinach 12.00 – 14.00 (ul. Śląska 11/13 i ul. Focha 19/21, pok. 32),

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 5, ul. Krasińskiego 4 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Tysiąclecie
  Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Księżycowa 6,

– Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Broniewskiego 18,

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 8, ul. Księżycowa 2 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Wrzosowiak
  Szkoła Podstawowa Nr 53, ul. Orkana 95/109,

– Szkoła Podstawowa Nr 49, ul Jesienna 42,

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 6, ul. Orkana 56 A (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Wyczerpy-Aniołów
  Szkoła Podstawowa Nr 24, ul. Hubermana 7,

– Szkoła Podstawowa Nr 25, ul. Rędzińska 23,

– Biblioteka Publiczna – Filia nr 14, ul. Norwida 17/21 (w godzinach pracy biblioteki);

 1. Zawodzie-Dąbie

  Gimnazjum Nr 17, ul. Legionów 23,

– Zespół Szkół Nr 15, ul. Orla 4/8,\

– Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława Biegańskiego – Filia nr 2, ul. Orlik-Rückemanna 35/37 (w godzinach pracy biblioteki);