Miejski Zarząd Dróg i Transportu zaprasza do udziału w konsultacjach na temat wykorzystania zeroemisyjnej komunikacji miejskiej.Dokładna nazwa konsultowanego projektu to: ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI związanych z wykorzystaniem przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej w Częstochowie autobusów zeroemisyjnych oraz innych środków transportu.

Konsultowany
dokument, oprócz określenia celów i metodyki, zawiera analizę
techniczną, finansową, społeczno-ekonomiczną oraz analizę wrażliwości
ryzyka, związaną z zastosowaniem komunikacji zeroemisyjnej.

Projekt
analizy (oraz formularz do wypełnienia) znajduje się w załączniku.
Można się z nim zapoznać również w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg i
Transportu.

Wszyscy zainteresowani, którzy wypełnią formularz, mogą go przesłać: mailowo na adres mzd@mzd.czest.pl, pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie, ul. Legionów 52, w terminie do 14 stycznia 2019 roku. Formularze dostarczone po wyznaczonym czasie nie będą brane pod uwagę.

Pliki do pobrania: Analiza kosztów i formularz opinii dostępne są we wpisie pod bezpośrednim linkiem:

http://www.czestochowa.pl/page/7,aktualnosci.html?id=11812