Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Wyczerpy – Aniołów i Północ w rejonie Alei Wojska Polskiego oraz ulic Meliorantów i Połanieckiej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z […]

Zapraszamy do ewaluacji IV edycji BO

Jak co roku zapraszamy do udziału w ewaluacji zakończonej – IV edycji budżetu obywatelskiego. Obowiązujące w budżecie obywatelskim procedury są po każdej edycji poddawane weryfikacji, tak by w jak największym stopniu spełniały oczekiwania mieszkanek i mieszkańców. W związku z tym, prosimy o wypełnienie ankiety, dzięki której będziemy mogli poznać Państwa opinie odnoszące się do przebiegu […]

Komitet Rewitalizacji

Prosimy o zapoznanie się z projektem zmiany treści załącznika do uchwały Nr 337.XXVI.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad powoływania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego regulaminu.