Ogłoszenie o naborze

Prezydent Miasta Częstochowy ogłasza nabór kandydatów na członków komisji w czasie głosowania nad propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Czekamy na uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta Częstochowy 2030+

Prace nad Strategią Rozwoju Miasta podjęto na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 24 września 2015 r. nr 165.XV.2015. Jako termin przygotowania stosownego dokumentu Rada Miasta ustaliła datę 31 grudnia 2016 roku; wykonanie uchwały powierzyła Prezydentowi Miasta Częstochowy.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Ostatni Grosz i Wrzosowiak, w rejonie ulicy Jagiellońskiej i Alei Niepodległości wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) […]

Mobilna Pracownia BO

Wspólnie z Polskim Instytutem Mediacji i Integracji Społecznej zapraszamy do mobilnej pracowni BO!!!

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Wyczerpy – Aniołów, w rejonie ulicy Kontkiewicza wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia […]

Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu przeprowadzenia dyskusji publicznej

OBWIESZCZENIE o wyznaczeniu nowego terminu przeprowadzenia dyskusji publicznej i wydłużeniu okresu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicach Stare Miasto i Wyczerpy – Aniołów, w rejonie ulicy Warszawskiej, Alei Jana Pawła II i Alei Wojska Polskiego     Informuję, że w dniu 20 czerwca 2016r. w siedzibie Urzędu […]

Prezydent uhonorował dzielnicowych liderów budżetu obywatelskiego

W dniu 30 maja 2016 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Prezydent Miasta Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk wręczył Certyfikaty Dzielnicowych Liderów Budżetu Obywatelskiego uczestnikom tegorocznych szkoleń dotyczących III edycji budżetu obywatelskiego w naszym mieście, mianując ich Dzielnicowymi Liderami BO.