Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Kucelińskiej             Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr 355.XXVIII.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 25 sierpnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania […]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Zawodzie-Dąbie, w rejonie ulicy Korfantego             Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) oraz Uchwały Nr 369.XXIX.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 22 września 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania […]

Wyniki głosowania IV edycji BO

W głosowaniu na zadania zgłoszone do IV edycji budżetu obywatelskiego zagłosowało 13,2% mieszkanek i mieszkańców Częstochowy, którzy wybrali 112 projektów do realizacji w 2018 r.