Już niebawem rusza nabór!

Od 6 maja będzie można zgłaszać pomysły do VI odsłony budżetu obywatelskiego w Częstochowie! Szczegółowe informacje o zasadach tegorocznej edycji znajdziecie tutaj.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicy Zawodzie-Dąbie w rejonie ulic: Legionów i Kusięckiej 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.