Zapraszamy na wysłuchanie publiczne 7 marca, godzina 17.00!

Podczas sesji Rady Miasta Częstochowy w dniu 28 lutego br. miało miejsce pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie BO opracowanego podczas prac grupy roboczej, w której uczestniczyli mieszkańcy i mieszkanki miasta, personel urzędu oraz przedstawiciele rad dzielnic. Częstochowscy Radni zaproponowali, aby zorganizować dodatkowe spotkanie, podczas którego jeszcze raz wspólnie porozmawiamy o zasadach budżetu obywatelskiego w […]

Rozpoczynamy ewaluację BO

Zapraszamy do ewaluacji V edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Tegoroczna ewaluacja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie na podstawie ankiet nadesłanych przez mieszkanki i mieszkańców zweryfikujemy funkcjonujące procedury. W drugim etapie – powołana zostanie grupa robocza, której zadaniem będzie uaktualnienie częstochowskiej uchwały, w oparciu o nowe przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym.   […]