OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 4.09.2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących utworzenia na terenie Miasta Częstochowy odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej i areszcie śledczym w wyborach do Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego i w wyborach Prezydenta Częstochowy, zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.