Rozpoczynamy ewaluację BO

Zapraszamy do ewaluacji V edycji budżetu obywatelskiego w Częstochowie. Tegoroczna ewaluacja przebiegać będzie dwuetapowo. W pierwszym etapie na podstawie ankiet nadesłanych przez mieszkanki i mieszkańców zweryfikujemy funkcjonujące procedury. W drugim etapie – powołana zostanie grupa robocza, której zadaniem będzie uaktualnienie częstochowskiej uchwały, w oparciu o nowe przepisy zawarte w znowelizowanej ustawie o samorządzie gminnym.   […]