Szkolenie dla liderów budżetu obywatelskiego

Rozpoczynając kolejną edycję budżetu obywatelskiego zapraszamy na szkolenie, którego celem jest przygotowanie lokalnych liderów zaangażowanych w działania na rzecz budżetu obywatelskiego w Częstochowie.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu

OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej             Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 309.XXIV.2016 Rady Miasta Częstochowy z dnia 28 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu […]

Wygrajmy sobie miasto – czyli nauka przez doświadczenie

Wygrajmy sobie miasto – czyli nauka przez doświadczenie. W lutym i marcu uczniowie częstochowskich gimnazjów zdobywają wiedzę czym jest samorząd, jakimi rządzi się zasadami i co można zrobić, żeby w naszej społeczności lokalnej żyło się nam jak najlepiej.

Zapraszamy na wysłuchanie publiczne

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Częstochowy do wzięcia udziału w wysłuchaniu publicznym podsumowującym proces ewaluacji zakończonej niedawno III edycji budżetu obywatelskiego.

Zaproszenie na szkolenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu z obsługi platformy internetowej umożliwiającej prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji online. Platforma jest całkowicie darmowa i już wkrótce dostępna będzie online dla wszystkich chętnych mieszkańców naszego miasta.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie w dzielnicach Zawodzie-Dąbie i Stare Miasto pomiędzy ulicami: Targową, Strażacką, Krakowską, Warszawską, Aleją Jana Pawła II, Aleją Wojska Polskiego oraz terenami Galerii Jurajskiej   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Częstochowie, w dzielnicy Mirów, przy ulicy Mstowskiej.   Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 309.XXIV.2016 Rady Miasta […]