WYPEŁNIJ ANKIETĘ KONSULTACYJNĄ

Zachęcamy do wypełnienia ankiet konsultacyjnych w ramach konsultacji społecznych prowadzonych obecnie w naszym mieście

Ankieta dla szkół

W związku z trwającymi pracami nad projektem kierowanym do młodzieży z terenu Częstochowy, zwracamy się z prośbą o zachęcenie młodzieży – uczennic i uczniów szkół średnich i zawodowych, do wypełnienia ankiety na temat ich zaangażowania i możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu miasta.